Източна Румелия част 1 / Eastern Rumelia part 1

diazipan4o
Site Admin
Posts: 246
Joined: Mon Dec 28, 2015 4:08 am
Contact:

Източна Румелия част 1 / Eastern Rumelia part 1

Unread post by diazipan4o »

Източна Румелия част 1 / Eastern Rumelia part 1
EASTERN RUMELIA by Scott Catalogue
Източна Румелия по каталога на Скот

Sc#1 - 1/2 Piastre - Green/Зелена with overprint/с надпечатка R.O.
Perforation / Назъбванe 13 ½.
Price/Цена - without stamp/без печат 67.50$ - with stamp/с печат 57.50$.
100.jpg
100.jpg (9.79 KiB) Viewed 6899 times

Sc#2 - Horizontal pair one without overprint/хоризонтален чифт единия без надпечатка.
Perforation / Назъбванe 13 ½.
Price/Цена - without stamp/без печат NO - with stamp/с печат 400.00$.
101.png
101.png (23.28 KiB) Viewed 6899 times
Sc#3 - 10 Paras - Black/Черна & Rose/Розова with overprint/с надпечатка R.O.
Perforation / Назъбванe 13 ½.
Price/Цена - without stamp/без печат 55.00$ - with stamp/с печат NO.
102.png
102.png (23.28 KiB) Viewed 6899 times

Sc#4 - 20 Paras - Violet/Виолетова & Green/Зелена with overprint/с надпечатка R.O.
Perforation / Назъбванe 13 ½.
Price/Цена - without stamp/без печат 87.50$ - with stamp/с печат 67.50$.
103.png
103.png (55.26 KiB) Viewed 6899 times

Sc#5 - 1 Piastre - Black/Черна & Blue/Синя with overprint/с надпечатка R.O.
Perforation / Назъбванe 13 ½.
Price/Цена - without stamp/без печат N/A $ - with stamp/с печат N/A $.
104.png
104.png (54.19 KiB) Viewed 6899 times

Sc#6 -2 Piastres - Black/Черна & Light Braun/Светло кафява with overprint/с надпечатка R.O.
Perforation / Назъбванe 13 ½.
Price/Цена - without stamp/без печат 115.00$ - with stamp/с печат 100.00$.
105.jpg
105.jpg (27.71 KiB) Viewed 6899 times

Sc#7 - 5 Piastres - Red/Червена & Blue/Синя with overprint/с надпечатка R.O.
Perforation / Назъбванe 13 ½.
Price/Цена - without stamp/без печат 450.00$ - with stamp/с печат 500.00$.
106.png
106.png (51.12 KiB) Viewed 6899 times

Sc#8 - 10 Paras - Black/Черна & Red Lilac/Червено - розова with overprint/с надпечатка Roumelie Orientale.
Perforation / Назъбванe 13 ½.
Price/Цена - without stamp/без печат 57.50$ - with stamp/с печат NO.
107.png
107.png (56.08 KiB) Viewed 6899 times
Sc#9 - 10 Paras - Black / Черна & Red Lilac / Червено-розова with overprint/ с надпечатка R.O. + Roumelie Orientale.
Perforation / Назъбванe 13 ½.
Price/Цена - without stamp/без печат 97.50$ - with stamp/с печат 95.00$.
108.jpg
108.jpg (28.24 KiB) Viewed 6899 times
Sc#10 - 5 Paras - Black/Черна & Yellow/Жълта.
Perforation / Назъбванe 13 ½.
Price/Цена - without stamp/без печат 17.00$ - with stamp/с печат 1.35$.
109.png
109.png (53.17 KiB) Viewed 6899 times
Sc#11 - 10 Paras - Black/Черна & Green/Зелена.
Perforation / Назъбванe 13 ½.
Price/Цена - without stamp/без печат 65.00$ - with stamp/с печат 1.35$.
110.png
110.png (53.42 KiB) Viewed 6899 times

Sc#12 - 20 Paras - Black/Черна & Rose/Розова.
Perforation / Назъбванe 13 ½.
Price/Цена - without stamp/без печат 1.75$ - with stamp/с печат 1.25$.
111.png
111.png (51.7 KiB) Viewed 6899 times
Sc#13 - 1 Piastre - Black/Черна & Blue/Синя.
Perforation / Назъбванe 13 ½.
Price/Цена - without stamp/без печат 5.75$ - with stamp/с печат 4.50$.
112.png
112.png (57.38 KiB) Viewed 6899 times

Sc#14 - 5 Piastres - Blue/Синя & Red/Червена.
Perforation / Назъбванe 13 ½.
Price/Цена - without stamp/без печат 57.50$ - with stamp/с печат 82.50$.
113.png
113.png (57.33 KiB) Viewed 6899 times

Sc#15 - 5 Paras - Lilac/Лилава.
Perforation / Назъбванe 11 ½. and/и 13 ½.
Price/Цена - without stamp/без печат 0.55$ - with stamp/с печат 0.45$.
114.png
114.png (47.54 KiB) Viewed 6899 times

Sc#16 - 10 Paras - Green/Зелена.
Perforation / Назъбванe 11 ½.
Price/Цена - without stamp/без печат 0.25$ - with stamp/с печат 0.45$.
115.png
115.png (53.34 KiB) Viewed 6899 times

Sc#17 - 20 Paras - Rose/Розова.
Perforation / Назъбванe 11 ½.
Price/Цена - without stamp/без печат 0.55$ - with stamp/с печат NO.
116.png
116.png (52.36 KiB) Viewed 6899 times

Sc#18 - 1 Piastre - Blue/Синя.
Perforation / Назъбванe 11 ½.
Price/Цена - without stamp/без печат 1.15$ - with stamp/с печат NO.
117.png
117.png (53.76 KiB) Viewed 6899 times

Sc#19 - 5 Piastres - Brown/Кафява & Pale Brown/Бледо кафява.
Perforation / Назъбванe 11 ½ and/и 13 ½.
Price/Цена - without stamp/без печат 400.00$ - with stamp/с печат NO.
118.png
118.png (55.56 KiB) Viewed 6899 times

Sc#20 - 5 Paras - Black/Черна & Olive/Маслинено зелена - Blue Stamp/Синя надпечатка.
Perforation / Назъбванe 13 ½.
Price/Цена - without stamp/без печат 325.00$ - with stamp/с печат 375.00$
119.jpg
119.jpg (26.12 KiB) Viewed 6899 times
Sc#21 - 10 Paras - Black/Черна & Green/Зелена - Blue Stamp/Синя надпечатка.
Perforation / Назъбванe 13 ½.
Price/Цена - without stamp/без печат 825.00$ - with stamp/с печат 825.00$.
120.png
120.png (174.14 KiB) Viewed 6899 times
Sc#22 - 20 Paras - Black/Черна & Rose/Розова - Blue Stamp/Синя надпечатка.
Perforation / Назъбванe 13 ½.
Price/Цена - without stamp/без печат 325.00$ - with stamp/с печат NO.
121.png
121.png (142.53 KiB) Viewed 6899 times
Sc#23 - 1 Piastre - Black/Черна & Blue/Синя - Blue Stamp/Синя надпечатка.
Perforation / Назъбванe 13 ½.
Price/Цена - without stamp/без печат 37.50$ - with stamp/с печат 72.50$.
122.png
122.png (54.91 KiB) Viewed 6899 times

Sc#24 - 5 Piastre – Rose/Розова & Blue/Синя - Blue Stamp/Синя надпечатка.
Perforation / Назъбванe 13 ½.
Price/Цена - without stamp/без печат 1100.00$ - with stamp/с печат NO.
123.png
123.png (54.94 KiB) Viewed 6899 times

Sc#24b - 20 Paras - Black/Черна & Rose/Розова - Black Stamp/Черна надпечатка.
Perforation / Назъбванe 13½.
Price/Цена - without stamp/без печат 275.00$ - with stamp/с печат NO.
124.png
124.png (146.12 KiB) Viewed 6899 times
Sc#25 - 1 Piastre - Black/Черна & Blue/Синя - Black Stamp/Черна надпечатка.
Perforation / Назъбванe 13 ½.
Price/Цена - without stamp/без печат 55.00$ - with stamp/с печат 115.00$.
125.jpg
125.jpg (26.37 KiB) Viewed 6899 times

Sc#26 - 5 Piastres – Rose/Розово & Blue/Синя - Black Stamp/Черна надпечатка.
Perforation / Назъбванe 13 ½.
Price/Цена - without stamp/без печат 675.00$ - with stamp/с печат NO.
126.jpg
126.jpg (40.71 KiB) Viewed 6899 times

Sc#27 - 5 Paras - Lilac/Лилава & Pale Lilac/Бледо лилава - Blue Stamp/Синя надпечатка.
Perforation / Назъбванe 11 ½.
Price/Цена - without stamp/без печат 22.50$ - with stamp/с печат 57.50$.
127.png
127.png (135.22 KiB) Viewed 6899 times

Sc#28 - 10 Paras - Green/Зелена & Pale Green/Бледо зелено - Blue Stamp/Синя надпечатка
Perforation / Назъбванe 11 ½.
Price/Цена - without stamp/без печат 40.00$ - with stamp/с печат 75.00$.
128.jpg
128.jpg (26.59 KiB) Viewed 6899 times

Sc#29 - 20 Paras - Caramel/Светло кафява & Pale Rose/Бледо Розова- Blue Stamp/Синя надпечатка.
Perforation / Назъбванe 11 ½.
Price/Цена - without stamp/без печат 275.00$ - with stamp/с печат 375.00$.
129.jpg
129.jpg (24.39 KiB) Viewed 6899 times

Sc#30 - 5 Paras - Lilac/Лилава & Pale Lilac/Бледо лилава - Black Stamp/Черна надпечатка Perforation / Назъбванe 13 ½.
Price/Цена - without stamp/без печат 40.00$ - with stamp/с печат 67.50$.
130.png
130.png (57.09 KiB) Viewed 6899 times

Sc#31 - 10 Paras - Green/Зелена & Pale Green/Бледо зелена - Black Stamp/Черна надпечатка.
Perforation / Назъбванe 11 ½.
Price/Цена - without stamp/без печат 42.50$ - with stamp/с печат 85.00$.
131.png
131.png (55.98 KiB) Viewed 6899 times
Sc#32 - 20 Paras - Caramel/Светло кафява & Pale Rose/Бледо розова - Black Stamp/Черна надпечатка.
Perforation / Назъбванe 11 ½.
Price/Цена - without stamp/без печат 55.00$ - with stamp/с печат 65.00$.
132.png
132.png (61.44 KiB) Viewed 6899 times

Sc#33 - 5 Paras - Black/Черна & Olive/Маслинено залена - Black Stamp/Черна надпечатка.
Perforation / Назъбванe 13 ½.
Price/Цена - without stamp/без печат 300.00$ - with stamp/с печат 250.00$.
133.jpg
133.jpg (28.51 KiB) Viewed 6899 times

Sc#34 - 10 Paras - Black/Черна & Green/Зелена - Black Stamp/Черна надпечатка.
Perforation / Назъбванe 13 ½.
Price/Цена - without stamp/без печат 225.00$ - with stamp/с печат 250.00$.
134.jpg
134.jpg (23.61 KiB) Viewed 6899 times

Sc#35 - 20 Paras - Black/Черна & Rose/Розова - Black Stamp/Черна надпечатка.
Perforation / Назъбванe 13 ½.
Price/Цена - without stamp/без печат 72.50$ - with stamp/с печат 85.00$.
135.jpg
135.jpg (28.25 KiB) Viewed 6899 times

Sc#36 - 1 Piastre - Black/Черна & Blue/Синя - Black Stamp/Черна надпечатка.
Perforation / Назъбванe 13 ½.
Price/Цена - without stamp/без печат 87.50$ - with stamp/с печат 115.00$.
136.jpg
136.jpg (26.85 KiB) Viewed 6899 times

Sc#37 - 5 Piastre - Rose/Розова & Blue/Синя - Black Stamp/Черна надпечатка.
Perforation / Назъбванe 13 ½.
Price/Цена - without stamp/без печат 2500.00$ - with stamp/с печат NO?
137.jpg
137.jpg (25.8 KiB) Viewed 6899 times
Sc#38 - 5 Paras - Lilac/Лилава & Pale Lilac/Бледо лилава - Black Stamp/Черна надпечатка.
Perforation / Назъбванe 13 ½.
Price/Цена - without stamp/без печат 26.00$ - with stamp/с печат 44.00$.
138.png
138.png (53.6 KiB) Viewed 6899 times

Sc#39 - 10 Paras - Green/Зелена & Pale Green/Бледо зелена - Black Stamp/Черна надпечатка.
Perforation / Назъбванe 11 ½.
Price/Цена - without stamp/без печат 29.00$ - with stamp/с печат 35.00$.
139.png
139.png (54.24 KiB) Viewed 6899 times

Sc#40 - 20 Paras - Caramel/Светло кафява & Pale Rose/Бледо розова - Black Stamp /Черна надпечатка.
Perforation / Назъбванe 11 ½.
Price/Цена - without stamp/без печат 29.00$ - with stamp/с печат 50.00$.
140.png
140.png (54.73 KiB) Viewed 6899 times
Post Reply

Return to “How to colect the post stamps / Как да колекционираме пощенски марки”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest